Thursday, 13 Dec 2018 
PERINGATAN : Pihak tuan/puan dikehendaki melapor maklumat mingguan (PENYATA MINGGUAN) melalui sistem ekilang sebelum pukul 12.00 malam pada hari pertama setiap minggu (ISNIN).

PENYATA BULANAN
KILANG BUAH PENYATA BULANAN KILANG BUAH - MPOB (EL) MF 4
KILANG PENAPIS PENYATA BULANAN KILANG PENAPIS - MPOB (EL) RF 4
KILANG ISIRUNG PENYATA BULANAN KILANG ISIRUNG - MPOB (EL) CF 4
KILANG OLEOKIMIA PENYATA BULANAN KILANG OLEOKIMIA - MPOB (EL) CM 4
PUSAT SIMPANAN PENYATA BULANAN PUSAT SIMPANAN - MPOB (EL) KS 4
BIODIESEL PENYATA BULANAN KILANG BIODIESEL
   
MPOB (EL) MF 4A - QC/MF/1 PENYATA BULANAN MUTU MINYAK SAWIT DAN ISIRUNG SAWIT - MPOB (EL) MF 4A
Pn. Siti Fatimatu Zahara Ismail (tel: 03-78022975) dan En Muhammad Wira Mustafar Kamal(tel:03-7802 2978)
   
PENYATA MINGGUAN
KILANG BUAH MAKLUMAT MINGGUAN KELUARAN SAWIT BAGI KILANG BUAH
KILANG PENAPIS MAKLUMAT MINGGUAN KELUARAN SAWIT BAGI KILANG PENAPIS
KILANG OLEOKIMIA MAKLUMAT MINGGUAN KELUARAN SAWIT BAGI KILANG OLEOKIMIA
KILANG BIODIESEL MAKLUMAT MINGGUAN KELUARAN SAWIT BAGI KILANG BIODIESEL
PUSAT SIMPANAN MAKLUMAT MINGGUAN KELUARAN SAWIT BAGI PUSAT SIMPANAN
   
   
PRODUK SAWIT SENARAI KOD DAN NAMA PRODUK SAWIT
NEGARA SENARAI KOD DAN NAMA NEGARA
PANDUAN WEB PANDUAN MENGGUNAKAN WEB E-KILANG

PENGUMUMAN
Pemberitahuan Tambahan Kriteria Pelesenan Bagi Permohonan Lesen Kategori Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit(MB) dan Permohonan Tambahan Daya Pemprosesan Buah Kelapa Sawit(MF). Untuk maklumat terperinci, sila klik di sini
PERINGATAN : Pihak tuan/puan dikehendaki melapor maklumat mingguan (PENYATA MINGGUAN) melalui sistem ekilang sebelum pukul 12.00 malam pada hari pertama setiap minggu (ISNIN).
Berkuatkuasa 1 September 2014, pembayaran ses bagi pengeluaran minyak sawit mentah hendaklah menggunakan Virtual Akaun CIMB Bank Berhad. Pembayaran ses suku tahun dan ses bulanan hendaklah dilakukan secara berasingan berdasarkan Virtual Akaun yang telah diberikan melalui surat. Dokumen bayaran dan dokumen sokongan hendaklah difaxkan ke 03-89202008. Sebarang pertanyaan berkaitan Virtual Akaun, sila hubungi Seksyen Hasil MPOB, Pn Nurul Fara Ain Bt Rusdi  Tel. : 03-87694697 atau Puan Nurfatiha Bt Hoslan   Tel. : 03-87694327

Sebarang pertanyaan sila hubungi :
Penyata Bulanan Kilang Buah - MPOB (EL) MF4 - Tel : 03-78022865(Pn. Nor Baayah), 03-78022917(Pn. Nooralfaziana), 03-78022918(En.Romizinam) atau Faks 03-78032323/03-78031399
Penyata Bulanan Kilang Penapis - MPOB (EL) RF4 - Tel : 03-78022955(Pn. Aziana) atau Faks 03-78032323/03-78031399
Penyata Bulanan Kilang Oleokimia - MPOB (EL) CM4 - Tel : 03-78022955(Pn. Aziana) atau Faks 03-78032323/03-78031399
Penyata Bulanan Kilang Isirong - MPOB (EL) CF4 - Tel : 03-78022990(En. Rahman) atau Faks 03-78032323/03-78031399
Penyata Bulanan Pusat Simpanan - MPOB (EL) KS4 - Tel : 03-78022990(En.Rahman) atau Faks 03-78032323/03-78031399

Untuk muat turun borang pembayaran ses Klik sini
Sebagai salah satu langkah menggalakkan perkembangan penjanaan tenaga diperbaharui biogas dari efluen kilang sawit, MPOB dibawah program kerajaan National Key Economics Area (NKEA) untuk Industri Sawit, telah mengambil inisiatif untuk memberi maklumat berkaitan pelaksanaan penjanaan tenaga biogas. Sila rujuk lampiran iniNATIONAL KEY ECONOMIC AREAS (NKEA), NATIONAL BIOGAS IMPLEMENTATION (EPP5):BIOGAS CAPTURE AND CDM PROJECT IMPLEMENTATION
PERINGATAN
Adalah menjadi kesalahan dibawah syarat-syarat dan sekatan lesen yang terkandung di bawah Peraturan 21(1), Peraturan-peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia(Pelesenan) 2005, jika gagal/lewat menyerahkan Penyata Bulanan tidak lewat dari 7hb. bagi bulan berikutnya dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda.

Copyright @ 2003 - 2018   Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

PENAFIAN :

Kerajaan Malaysia dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini .Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB).

Last Updated : 20 Mac 2018
Best viewed using Firefox/IE at 1024 x 768 px
Developed by EID/MPOB, 2017