Wednesday, Jul 15 2020 

PENGUMUMAN
Pekeliling Penangguhan Penguatkuasaan Tambahan Syarat Lesen Bagi Pemegang Lesen Kategori Pengeksport (PX) Dan Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM). Klik di sini

 

PENYATA BULANAN KILANG ISIRUNG - MPOB (EL) CF 4

Nombor Lesen
Password
 

 

PERINGATAN BAYARAN SES
'PEMBAYARAN SES HENDAKLAH DIBUAT SEBELUM 28 HARIBULAN SETIAP BULAN BAGI MENGELAK TINDAKAN PENGUATKUASAAN DIKENAKAN'
Di bawah Seksyen 35(4), berbunyi;
"Seseorang yang tidak atau enggan membayar atau membayar sebahagian atau lewat membayar dalam tempoh yang ditetapkan apa-apa ses yang dibawah seksyen ini adalah melakukan kesalahan dan apabila disabitkan; boleh didenda tidak melebihi sepuluh kali amaun ses yang kena dibayar atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya"
"Sila abaikan peringatan ini sekiranya anda telah menjelaskan bayaran ses dalam tempoh masa yang ditetapkan. Terima Kasih."