Thursday, Feb 27 2020 

PENGUMUMAN
Penguatkuasaan Tambahan Kriteria Permohonan Lesen dan Syarat Lesen bagi pemegang lesen Kategori Kilang Buah Kelapa Sawit (MF), Estet (ET) dan Kebun Kecil (SH): Mandatori Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO). Klik Sini

 

PENYATA BULANAN KILANG OLEOKIMIA - MPOB (EL) CM 4

Nombor Lesen
Password
 

Pengumuman:

Bagi kategori kilang Biodiesel, sila klik pada Biodiesel di laman utama e-Kilang untuk melapor penyata bulanan. Sebarang masalah untuk mengakses Penyata Bulanan e-Biodiesel, sila hubungi Siti Suziyana Omar : +603-7802 2820 (suziyana.mpob.gov.my) Aziana Binti Misnan : +603-7802 2955 (aziana.misnan@mpob.gov.my)