Sunday, Sep 15 2019 

PENGUMUMAN
PERINGATAN : Pihak tuan/puan dikehendaki melapor maklumat mingguan (PENYATA MINGGUAN) melalui sistem ekilang sebelum pukul 12.00 malam pada hari pertama setiap minggu (ISNIN).

 

MAKLUMAT MINGGUAN KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL

Nombor Lesen
Password